Vad betyder ESD?

Vad är ESD?

ESD betyder elektrostatisk urladdning. Det kallas även ofta för stöt – som du märker när du tar en annan person i handen, t.ex. I själva verket rör det sig om en gnista som hoppar från en laddad yta till en annan ledande yta. Alltså det man kallar antistatisk.

ESD-skor hjälper dig att minska den elektriska urladdningen som är orsaken till stöten. Det rekommenderas att du använder skor med ESD om du jobbar i områden där gnistor kan antända brännbara substanser och ångor. Eller om du arbetar med elektriska apparater eller andra elektriskt laddade delar. ESD-skor ger dock inte fullständigt skydd mot stötar, men den motverkar det.

Tänk på att ESD-skornas verkan kan ändra sig avsevärt vid böjning, för mycket smuts, fukt eller temperaturändringar. Dessutom kan de fysiska omgivningarna också spela in – t.ex. golv, mattor och kläder, mm.

Arbetsskor med CE märkning

CE information är en märkning av arbets- och säkerhetsskor. Skor med CE -ärket är typgodkända. De uppfyller gällande EU-standard för säkerhetsutrustning. Skor med CE-märkning uppfyller EUs direktiv om personlig säkerhetsutrustning.

Tänk på att yttre påverkan som t.ex slitage, bristande skovård, användande av iläggssulor eller ändringar av skon kan minska effekten av skornas beskyddande egenskaper.

Skor med CE-märkning har glidsäkra sulor, vilket gör att du står stadigt på de flesta underlag. Ett bra tips är att prova skorna ordentligt innan du börjar använda dem.