Termometer

Vilken termometer väljer man?

De flesta väljer numera en örontermometer, därför att den är lätt att använda. Många vill dock fortfarande ha en termometer som kan användas i mun, armhåla eller rektalt. Uppmärksamma då att en liten temperatur måste läggas till måtten i armhåla och mun. Figurerna hittar du tillsammans med bruksanvisningen under punkten: Kunskap för dig-> manualer.
Våra termometrar är i bra kvalitet för både kliniskt och privat bruk. Vi har professionella örontermometrar av märket Omron. Omron-termometrarna är klinisk testade, därför kan vi lita på att de mäter mycket exakt.
Vanliga termometrarna för hemmabruk finns med digital display.
Vi har även Tempa-DOT engångstermometrar för rektalt bruk. Dessa används flitigt inom hemsjukvården, när vårdpersonalen behöver temperaturmätningar för enskilda medborgare.

Termometrar av bra kvalitet för kliniskt eller privat bruk. Vi har professionella örontermometrar av märket Omron. Omron-termometrarna är giltigt testade, vilket innebär att de mäter mycket exakt. Dessutom har vi standardtermometrar för hemmabruk.

 

Termometrar av bra kvalitet för kliniskt eller privat bruk. Vi har professionella örontermometrar av märket Omron. Omron-termometrarna mäter mycket exakt. Dessutom har vi standardtermometrar för hemmabruk.

Speciellt utvalda produkter för dig

×