Skor till nedsjunken framfot

Nedsjunken framfot

Nedsjunken framfot eller framfotsfall som det också heter, kan vara väldigt smärtsamt och rammar många. Oftast är det folk som är aktiva och löper mycket eller dem som står och går mycket under dagen, äldre, överviktiga män/kvinnor eller gravida kvinnor som får gener och smärtor i framfoten. Det är 80 % av den äldre befolkningen som i perioder eller hela tiden lider av nedsjunken framfot/framfotsfall.

Nedsjunken framfot/framfotsfall är smärta mellan de 3 mittersta led i tårna där strukturen har ändrats på den omkringliggande väv och genererar smärta. Kvinnor drabbas oftare än män. Smärtan känns framförallt vid belastning av framfoten.

Anatomiskt är foten uppbyggd med en fot båge som går längs foten så framfoten fungerar som en fjäder när vi går, springer eller hoppar. Fotbågen drar sig samman med senor, muskler och ben. Om fotbågen/valvet försvinner så går man direkt på tåleden.

Om du har hård hud under framfoten, liktornar eller smärtor i fotvalvet/hålfoten, så kan det vara att du har nedsjunken framfot.

Symtomen rammar främst kvinnor och mest kvinnor över 60 år.

Framfotsfall kan ge andra gener

Framfotsfall kan ge andra gener/smärtor i foten. För att skydda foten vill hudens naturliga reaktion på tryck eller överbelastning vara med till danna hård hud eller liktornar. Det kan vara smärtsamt och kan kännas som om man hela tiden går på sten.

Om det är svårt framfotsfall kan det utvecklas till att man får en hammartå/Hallux valgus.

Vem kan få framfotsfall

Alla är i riskgruppen för att få nedsjunken framfot. Det är det tyvärr många som får. Hela 80 % av den äldre befolkningen kan få det, speciellt kvinnor.

Det kan även vara en ärftlig lidelse, så om du har någon i familjen som har det, föräldrar eller mor/far föräldrar, är risken större.

Men den som belastar foten mycket är också i riskgruppen. Den som löper, hoppar, gravid eller är överviktig, har även de större risk för att få framfotsfall.

Framfotsfall – symtom och diagnos

Om du märker en sovande känsla eller direkta smärtor i din framfot och märker att det stramar under hålfoten, kan det vara att du har nedsjunken framfot kan du kontakta din läkare för att få konstaterat det och få hjälp till att komma vidare.

Framfotsfall – vad gör jag?

Beroende av hur svår framfotsfallet är kan din läkare hänvisa dig till en ortoped som kan hjälpa dig med att få ett specialtillverkat inlägg i dina skor.

Ved mindre framfotsfall kan det vara att läkaren hjälper dig med att hitta en pelott som lyfter den del som är nedsjunken.

Man kan även köpa skor som har inbyggd pelott. Den vill sitta på det korrekta ställa och hjälpa din fot. Dem har SSKbutiken en del av.

Det kan ta tid att vänja sig vid en pelott, så det kräver att man går med sina skor i begränsad period i början.

Om du har ett svårt framfotsfall och det inte hjälper med att få inlägg, kan det vara att det krävs en operation.

När man väl har fått framfotsfall, ska man nog räkna med att man ska använda inlägg resten av sitt liv, men man kan styrka musklerna genom att träna foten och på så sätt få det bättre, men helt fri kan man nog inte bli. Men det är viktigt att man helt slutar med att gå med skor som har höga hälar och skor som inte har plats nog till foten. Det är viktigt att foten har plats till att röra på tårna och inte sitter för trångt.