Så här mäter du ditt blodtryck – manuellt

Manuell blodtrycksmätning

Utrustning:

Manometer (blodtrycksmätaren)
Stetoskop

 

Innan du mäter patientens blodtryck bör överarmens omkrets kontrolleras.

Är överarmens omkrets mindre än 29 cm ska man välja en mindre manschett än den som är standard i paketet.

Är överarmens omkrets större än 41 cm ska man välja en manschett som är större än den som är standard i paketet.

Patienten ska vila i 10-15 minuter innan blodtrycksmätningen startar. (Detta gäller naturligtvis inte om man har ett akut behov av att veta blodtrycket för att bedöma hur patienten mår).

 

Tillvägagångssätt:

1. Tvätta / sprita händerna

2. Patienten ska sitta upp eller ligga med huvudet högt

3. Linda blodtrycksmanschetten runt den bara överarmen i höjd med hjärtat. Dra åt manschetten men inte så mycket att det stramar.

4. Fäst slangen vid A. Brachialis (överarmsmuskeln).

5. Lägg stetoskopet under slangen.

6. Sätt stetoskopet i öronen.

7. Kontrollera att ventilen på blodtrycksapparaten är stängd.

8. Börja pumpa in luft i manschetten.

9. Pumpa till pulsljuden försvinner i stetoskopet. (Om du vet var blodtrycket ligger normalt så pumpa till du har kommit en bit över förväntat tryck).

10. Öppna ventilen långsamt.

11. Titta på blodtrycksmätaren och lyssna efter ett bankande ljud i stetoskopet.

12. När du hör det bankande ljudet så läs av mätaren. Detta värde är det systoliska blodtrycket. (Systoliskt blodtryck är hjärtats arbetstryck).

13. När ljuden upphör eller ändrar karaktär så avläs blodtrycksapparaten igen. Detta är det diastoliska blodtrycket. (Diastoliskt blodtryck är hjärtats vilotryck).

14. Släpp ut resten av luften ur manschetten. Härefter kan pulsen tas med hjälp av en pulsmätare.

Kom ihåg att skriva ner ditt blodtryck.
Det rekommenderas att man tar blodtrycket 3 gånger i rad med 5 minuters vila mellan.

×