Hur du använder automatisk blodtrycksmätare

Helautomatisk blodtrycksmätare (gärna t.ex. märket Omron).

Innan du mäter patientens blodtryck bör armens omkrets kontrolleras.

Är den mindre än 29 cm ska du välja en mindre manschett än den som är standard i paketet.

Är överarmen större än 41 cm ska du välja en manschett som är större än den som är standard i paketet.

Patienten skall vila i 10-15 minuter innan blodtrycksmätningen startar. (Detta gäller naturligtvis inte om man har ett akut behov av att veta blodtrycket för att bedöma hur patienten mår).

 

Tillvägagångssätt

1. Tvätta / sprita händerna.

2. Patienten ska sitta upp eller ligga med huvudet högt.

3. Linda blodtrycksmanschetten runt den bara överarmen i höjd med hjärtat.

4. Fäst slangen vid A. Brachialis (överarmsmuskeln).

5. Starta blodtrycksmätaren och vänta till apparaten har mätt färdigt.

6. Läs av mätresultatet och notera det.

7. Vid tecken på oregelbunden hjärtrytm (arytmi) tillråds det att avläsa / mäta patientens hjärtljud manuellt. (Se hur du gör här).

Det rekommenderas att man mäter blodtrycket 3 gånger i rad med 5 minuters vila mellan.